הטבות לחברי "גמלאי צוות" - פירוט ריביות הלוואה

פירוט ריבית הלוואה עד 150,000 ש"ח

  עד 24 חודשים  עד 72 חודשים עד 84 חודשים עד 120 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי P - 0.1% P P + 0.6% P + 1.6%
ללא העברת משכורת בלאומי P + 0.4% P + 0.5% P + 1.25% P + 2.75%

הטבה של 100% בעמלות טיפול באשראי ובטחונות!