תנאי הטבות לחברי "גמלאי צוות"

תנאי הטבות לפותחי חשבון חדש - חברי "גמלאי צוות"


כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים מצטרפים חדשים ללאומי אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית בסך של החל מ- 7,000 ₪ נטו ליחיד ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בסך של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע. בנוסף, הטבת פטור מעמלות ל 3 שנים תינתן לחילופין ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי פקדונות כספיים/פקדונות ני"ע בסכומים שלא יפחתו בכל עת מ 250,000 ₪ כפי שיופיע ברישומי הבנק ויבצעו חיוב חודשי מינימאלי בסך של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע > הלוואה ללא ריבית בסך 30,000 ₪ ב- 30 תשלומים : ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש אם יעמוד בתנאי המבצע. > הלוואה בריבית אטרקטיבית בסך 60,000 ₪ ב- 60 תשלומים : ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8%. הלקוח יזוכה במחצית מסכום הריבית מדי חודש אם יעמוד בתנאי המבצע. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור כל הלוואה, סכומה ותנאיה, כפוף לשיקול דעת הבנק. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה > פטור מעמלות עו"ש ל 3- שנים: חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום עמלות עו"ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע > מענק  1200 ₪: המענק ישולם ב- 36 תשלומים חודשיים בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע. > ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק > כל לקוח זכאי ליהנות מהטבה בנקאית אחת בגין פתיחת חשבון מבין מבצעי הבנק כפי שיהיו מעת לעת > תנאי המבצע המלאים והמחייבים מפורסמים בסניפים או באתר הבנק